Môi trường âm thanh dễ chịu cho lớp học | News | Công ty TNHH Phương Ngọc
Sửa nhàSửa chữa điện nước
        Tin tức  /  
Môi trường âm thanh dễ chịu cho lớp học
(2012-12-18 02:22:00)

Môi trường âm thanh dễ chịu cho lớp học So sánh các môi trường âm thanh qua từng giải pháp xử lý tiếng ồn cho hệ thống trần, đoạn phim này sẽ chỉ cho bạn sự khác biệt rõ rệt giữa các môi trường âm thanh theo các phương án sử lý.

 

 

 

Nghiên cứu này được thực hiện tại trường Sweyne Park với sự tham gia của 400 học sinh và 13 giáo viên bởi hội đồng hạt Essex và nhà thính học giáo dục David Canning- cố vấn chương trình Hear2Learn. Các giáo viên và học sinh được yêu cầu kiểm tra môi trường âm thanh của 4 lớp học, 3 lớp được xử lý tiếng ồn và 1 lớp không được xử lý tiếng ồn. Các nhà nghiên cứu nhanh chóng chỉ ra rằng môi trường âm thanh dễ chịu  nâng cao quá trình phát triển hành vi của học sinh và trong một số trường hợp, các giáo viên cho biết các vấn đề về xử phạt cũng được giảm thiểu. Giáo viên để học sinh học theo nhóm, có những điều trước khi tưởng như không làm được thì bây giờ có thể thực hiện được và họ còn cho biết họ không cần phải nói quá to học sinh vẫn nghe thấy rõ đồng thời họ còn tránh được các vấn đề liên quan đến họng.