Trần âm thanh Ecophon | Project | Công ty TNHH Phương Ngọc
Sửa nhàSửa chữa điện nước
        Sản phẩm   /  Trần âm thanh Ecophon
  Sản phẩm
EDGE
Kích cỡ(mm)
Cài đặt
Gedina E Ecophon Gedina E được sử dụng cho những khu vực đòi hỏi hệ...
600x600
1200x600
1200x1200
Advantage A Ecophon Advantage A được sử dụng trong những căn phòng đòi...
600x600
1200x600
Advantage E Ecophon Advantage E được sử dụng cho những căn phòng đòi hỏi...
600x600
1200x600
Hygiene Advance™ A C3 Hệ thống Ecophon Hygiene Advance A C3 là hệ thống trần hút âm...
600x600
600x600
1200x600
1200x600
Hygiene Advance™ Baffle C3 Ecophon Hygiene Advance Baffle C3 là một hệ thống mở với các...
1200x600
Hygiene Advance™ Wall C3 Ecophon Hygiene Advance Wall C3 là hệ thống tấm tường hút âm...
1200x600
Hygiene Advance™ Protection C3 Ecophon Hygiene Advance Protection C3 là hệ thống tường hút âm...
1200x600
Sombra A Trần Ecophon Sombra A được sử dụng cho những căn phòng đặc...
600x600
1200x600
Xem tiếp          6   7