Trung tâm hội nghị tỉnh Lai Châu | Services | Công ty TNHH Phương Ngọc
Sửa nhàSửa chữa điện nước
   Công trình / Khối hội trường, trung tâm / 2005
Trung tâm hội nghị tỉnh Lai Châu
Chủ đầu tư : Trung tâm hội nghị tỉnh Lai Châu
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc (nhà thầu cung cấp hệ thống trang âm)
năm : 2005
Giới thiệu

 Sản phẩm: trần Ecophon Focus E, trần cong Quadro, tường Ecophon Super G

Hình ảnh